Κατηγορία:
Logo & Web

Τι μας ζητήθηκε:
Μετά την επιτυχία του Welcome to Sifnos
ακολούθησε η Πάρος με ένα μεγαλύτερο
πλέον project λόγο των παροχών και της
έκτασης του νησιού συμπεριλαμβανομένων
το Λογότυπο και την Ιστοσελίδα του Welcome
to Paros.
Επίλυση:
Δημιουργήσαμε ένα πλήρη Τουριστικό Οδηγό
για την Πάρο καλύπτοντας κάθε πληροφορία
του νησιού. Το Λογότυπο βασίστηκε στο νερό
και τη γη δεμένα αρμονικά σε χρώματα και
σχεδιασμό. Η Ιστοσελίδα είναι ένα πλήρως
δυναμικό Portal σχεδιασμένο σε Joomla,
εύχρηστο και για τον πιο άπειρο χρήστη.


Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα Welcome to Paros:
www.welcometoparos.gr