Κατηγορία:
Illustration

Τι μας ζητήθηκε:

Για τα ποιήματα του Jim Morrison ζητήθηκε
σε πειραματικό επίπεδο να γίνουν εικονογραφήσεις που να χαρακτηρίζουν
εικόνες και στίχους του ίδιου. Όλη η δουλειά
τυπώθηκε σε ειδικό χαρτί ανεβάζοντας το
επίπεδο του χειροποίητου.

Επίλυση:

Τα σκίτσα έγιναν με απλό μολύβι και κάρβουνο
το οποίο με την χρήση του ειδικού χαρτιού,
τους έδωσε έμφαση και τόνισε τις εικόνες
που αυτοί οι στίχοι σου δημιουργούν.