Κατηγορία:
Logo & Print & Web

Τι μας ζητήθηκε:

Η Ντόρα Καλοκαίρη είναι δικηγόρος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ήρθε σε εμάς
ζητώντας μια ολοκληρωμένη ταυτότητα που
να χαρακτηρίζει την φύση της, την ιδιότητα
της. Η αρχική απαίτηση ήταν η ταυτότητα
που θα δημιουργούσαμε να είναι απλή και
καθαρή πολύ μακριά από την συνηθισμένη
δικηγορική εικόνα.

Επίλυση:

Αρχικά σχεδιάσαμε το Λογότυπο της
χρησιμοποιώντας τα αρχικά του ονόματος
σε καθαρές γραμμές και χρώματα το οποίο
αποτέλεσε και την βάση για τον σχεδιασμό
των επαγγελματικών καρτών της, στις οποίες
χρησιμοποιήθηκε μια φράση του Roscoe
Pound αντιπροσωπευτική των Πνευματικών
Δικαιωμάτων.

Στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας προχωρήσαμε
στο ίδιο μοτίβο με κάποια επεξηγηματικά
κείμενα του κλάδου καθώς και τους τομείς
δραστηριότητας.