Κατηγορία:
Posters

Τι μας ζητήθηκε:

Οι δύο συμμετοχές του γραφείου μας στον
διαγωνισμό “10 εικόνες για την Ιθάκη”. H
συμμετοχή του 2009 είχε ως ζητούμενο την
αποτύπωση του "Εγώ" με όποια μορφή.
Στην επόμενη συμμετοχή μας το 2010 το
θέμα ήταν οι "Ταμπέλες" και πως μας
επηρεάζουν ως άτομα.

Επίλυση:

Στην 1η συμμετοχή μας έγιναν δύο παραλλαγές,
στην πρώτη η λέξη "εγώ" γράφτηκε στην
γραφή Braille δηλώνοντας έτσι ότι το εγώ
είναι όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας
ξεχωριστά, ακόμα και όταν μια βασική
αίσθηση η οποία είναι απόλυτη συνάρτηση
της εικόνας απουσιάζει ,ενώ στην δεύτερη
περίπτωση θέλαμε να δείξουμε την απουσία
του εγώ στο σύνολο της οντότητας.

Στην συμμετοχή με θέμα "Ταμπέλες"
ακολουθήσαμε ένα λογοπαίγνιο μεταξύ των
λέξεων Label - Babel θέλοντας να ταυτίσουμε
την άμεση εξάρτηση των ανθρώπων με τις
"ταμπέλες" ότι και αν συνεπάγεται η παραπάνω
έννοια ή ακόμα και με το τι έχει αποδείξει η
ιστορία.